پرتیکان بذر گستر ، تولید کننده بذر ارقام مختلف سیب زمینی

نمایشگاه تخصصی کشاورزی

هجدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

هجدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، نهاده ها و تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته از 8 تا 11 شهریور ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اردبیل برگزار شد.

 

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

نمایشگاه تخصصی کشاورزی شهریور ماه 1401 در اردبیل

چیزی هست که نیاز داشته باشید بدونید

سئوالات متداول

مزیت مینی تیوبر سیب زمینی نسبت به روش های سنتی تولید بذر چیست؟

 در روش تکثیر بذر با مینی تیوبر که حاصل گیاهچه کشت بافتی عاری از ویروس است اما در روش های سنتی حذف ویروس از غده های سیب زمینی امکان پذیر نیست و باعث می شود در روش سنتی عملکرد به صورت قابل توجهی کاهش یابد.

چگونه سلامت بذر را تشخیص دهیم؟

معمولا مناسب ترین روش برای دانستن اینکه بذرسیب زمینی از لحاظ سلامت در چه وضعیتی هست و در چه کلاس بذری قرار دارد گواهی متصل به کیسه بذر است که توسط موسسه تحقیقات،ثبت و گواهی بذر و نهال صادر میشود اما در سیستم های غیر رسمی ملاک تصمصم گیری سابقه تولید کننده (فروشنده) و کیفیت بذر وی در مزرعه می باشد که در این روش اصولا باید آزمون های سلامت بذر(تست الایزا ویروس) انجام شود.

تفاوت کلاس های بذری از لحاظ کیفیت چیست؟

 کلاس‌های بذری سیب زمینی را میتوان این گونه تقسیم بندی کرد. بذر پیش پایه (مینی تیوبر)، بذر پایه (سوپر)، بذر مادری (سوپر الیت و الیت)، بذر گواهی شده (طبقات بذری  A تا C). میزان بیماری ها و آلودگی ویروسی در کلاس بذری پیش پایه صفرمی باشد و به ترتیب تا بذر گواهی شده میزان آلودگی افزایش می یابد.