پرتیکان بذر گستر ، تولید کننده بذر ارقام مختلف سیب زمینی

کشت آزمایشگاهی
شرایط مناست
بررسی مداوم
غربالگری مداوم
تضمین کیفیت رشد

درباره ما بیشتر بدانید

شرکت پرتیکان بذر گستر

شرکت پرتیکان بذر گستر (تعاونی) در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی مشغول به فعالیت می باشد. تولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام مختلف و توسعه تنوع ارقام و همچنین تولید سایر گیاهان از روش کشت بافت گیاهی جز فعالیت های عمده این شرکت می باشد.

بیشتر بدانید

چرا پرتیکان بذر؟

چه خدماتی در اختیار مشتریان می گذاریم

با توجه به مشکلات محسوس روش های سنتی در ازدیاد و اصلاح گیاهان در شرایط مزرعه ای روش کشت بافت یکی از روش های نوین جهت تولید و تکثیر گیاهان با حداقل محدودیت ها به شمار می رود. کاهش محدودیت هایی از جمله وابستگی به فصل، وابستگی به ظرفیت مزرعه از مزیت های روش کشت بافت است اما مهم ترین مزیت این روش تولید گیاهان در شرایط سترون شده است به این معنا که گیاهان تولید شده از این روش عاری از ویروس بوده و مصرف نهاده های کشاورزی را به حداقل می رسانند.

خدمت اول

ارسال محصولات به سراسر ایران


خدمت دوم

مشاوره و پشتیبانی از مرحله کاشت تا برداشت

خدمت سوم

تنوع ارقام و ظرفیت تولید بالا

خدمت چهارم

گواهی موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال

مرکز تحقیقات پرتیکان

جدیدترین دستاوردهای علمی

فقط یک کلیک با شما فاصله داریم

ارتباط با ما