پرتیکان بذر گستر ، تولید کننده بذر ارقام مختلف سیب زمینی

کنترل و گواهی مزارع تولید بذر سیب زمینی

سیب زمینی

 

سیب زمینی در سبد غذایی میلیاردها انسان وجود دارد و جزء زراعت های مهم برای تامین غذا محسوب می شود. تکثیر غیر جنسی سیب زمینی باعث پیدایش آفات مختلف و تولید غده های بذری آلوده می شود ، از این رو ، محققان کشور ما ، مانند سایر کشورها در تلاشند که هسته اولیه بذر سالم یا مینی تیوبر که عاری از ویروس و آلودگی هستند را تولید کنند.

در طی سال های گذشته تا به امروز ، اکثر مراحل تولید مینی تیوبر سیب زمینی به بخش خصوصی واگذار گردیدهاست.

در تولید غده های بذری سالم یا مینی تیوبر سیب زمینی به شیوه کشت بافت ، داخل لوله های آزمایشگاهی استریل ، گیاهچه ها ، تولید می شوند. سپس در شرایط گلخانه ای ، مینی تیوبرها از گیاهچه ها تولید می شوند و در مرحله پایانی ، در شرایط مزرعه ، از مینی تیوبرها غده های بذری معمولی تولید می شود.

هرچه وزن غده ها بیشتر باشد ، مدیریت مزرعه و تولید محصول به مراتب راحت تر انجام می گیرد. در داخل کشور غالبا مینی تیوبرها با وزن دو تا سی و پنج گرم تولید می شود.

بهتراست فاصله بین بوته ها از یکدیگر هیجده الی بیست سانتی متر بوده و در هر هکتار ۷۰ هزار مینی تیوبر کشت شود.

زمینی که مینی تیوبرها در آن کشت می شود باید بدون کلوخ و نسبتا سبک بوده و دو الی سه سال در آن کشتی صورت نگرفته باشد و همچنین خاک در هنگام کشت مینی تیوبر، باید از رطوبت کافی برخوردار باشد.

برای کاشت مینی تیوبر باید متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه اقدام به کشت صورت گیرد و کود دهی باتوجه به زمان بندی مناسب انجام شود.

از آنجا که رشد اولیه غده ها کند صورت می گیرد و این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد باید رشد علف های هرز را کنترل کرد.

سیستم آبیاری باید یکپارچه باشد مانند آب باران.

هنگام برداشت باید رطوبت خاک مناسب باشد.

ابزارها و ماشین الات به کار گرفته شده برای برداشت باید ضدعفونی شده باشند.

از هرگونه صدمه و اسیب به غده ها هنگام برداشت باید جلوگیری کرد.

برای نگهداری و انبارداری باید جلوی ورود آفات را گرفت.

 مدیریت صحیح تمام مراحل کاشت ، داشت و انبار مینی تیوبرهای سیب زمینی باعث دسترسی به بذر مطمئن و سالم می شود.

چیزی هست که نیاز داشته باشید بدونید

سئوالات متداول

مزیت مینی تیوبر سیب زمینی نسبت به روش های سنتی تولید بذر چیست؟

 در روش تکثیر بذر با مینی تیوبر که حاصل گیاهچه کشت بافتی عاری از ویروس است اما در روش های سنتی حذف ویروس از غده های سیب زمینی امکان پذیر نیست و باعث می شود در روش سنتی عملکرد به صورت قابل توجهی کاهش یابد.

چگونه سلامت بذر را تشخیص دهیم؟

معمولا مناسب ترین روش برای دانستن اینکه بذرسیب زمینی از لحاظ سلامت در چه وضعیتی هست و در چه کلاس بذری قرار دارد گواهی متصل به کیسه بذر است که توسط موسسه تحقیقات،ثبت و گواهی بذر و نهال صادر میشود اما در سیستم های غیر رسمی ملاک تصمصم گیری سابقه تولید کننده (فروشنده) و کیفیت بذر وی در مزرعه می باشد که در این روش اصولا باید آزمون های سلامت بذر(تست الایزا ویروس) انجام شود.

تفاوت کلاس های بذری از لحاظ کیفیت چیست؟

 کلاس‌های بذری سیب زمینی را میتوان این گونه تقسیم بندی کرد. بذر پیش پایه (مینی تیوبر)، بذر پایه (سوپر)، بذر مادری (سوپر الیت و الیت)، بذر گواهی شده (طبقات بذری  A تا C). میزان بیماری ها و آلودگی ویروسی در کلاس بذری پیش پایه صفرمی باشد و به ترتیب تا بذر گواهی شده میزان آلودگی افزایش می یابد.