پرتیکان بذر گستر ، تولید کننده بذر ارقام مختلف سیب زمینی

مینی تیوبر سیب زمینی

مینی تیوبر سیب زمینی

 

غده های سیب زمینی بدست آمده از تولید و تکثیر گیاهچه های درون شیشه ای گلخانه ها و آزمایشگاه ها را مینی تیوبر سیب زمینی می گویند که برای کشت در اختیار کشاورزان قرار می دهند.

 

 اهمیت مینی تیوبر سیب زمینی

از آنجا که سیب زمینی به انواع آفات و بیماری های گیاهی و ویروسی حساس می باشد و تهدیدات زیستی و عوامل بیماری زای گیاهی به بخش های وسیعی از کشاورزی اسیب می زند ، تولید غده های سالم سیب زمینی حائز اهمیت می باشد.

غده های بذری به علت بیماری های ویروسی و قارچی خراب می شوند به همین علت ، تکثیر گیاهچه های سالم و عاری از بیماری برای تولید بذر در دستور کار برنامه های ملی هر کشور در زمینه کشاورزی قرار دارد.

 بذر سیب زمینی آلوده باعث نابودی و نا کارآمدی محصول می شود ، به همین علت کشاورزان به دنبال بذر سیب زمینی سالم و عاری از بیماری می باشند.

تولید هسته اولیه بذری سیب زمینی یا همان مینی تیوبر سیب زمینی که در آزمایشگاه تولید می شوند ، عاری از ویروس بوده میزان آسیب های ناشی از تهدیدات آفات و بیماری های ویروسی و قارچی را به حداقل رسانده و مانع از بیماری های ویروسی سیب زمینی می شوند.

 

سخن پایانی

خریداران مینی تیوبرها باید توجه کنند که بذرهای جوان و همچنین بذرهای نگهداری شده در سردخانه را تهیه نمایند و برای برداشت محصول سالم و باکیفیت و تهیه رقم مناسب بذر ، شرایط جغرافیایی و منطقه محل کشت را در نظر داشته باشند.

چیزی هست که نیاز داشته باشید بدونید

سئوالات متداول

مزیت مینی تیوبر سیب زمینی نسبت به روش های سنتی تولید بذر چیست؟

 در روش تکثیر بذر با مینی تیوبر که حاصل گیاهچه کشت بافتی عاری از ویروس است اما در روش های سنتی حذف ویروس از غده های سیب زمینی امکان پذیر نیست و باعث می شود در روش سنتی عملکرد به صورت قابل توجهی کاهش یابد.

چگونه سلامت بذر را تشخیص دهیم؟

معمولا مناسب ترین روش برای دانستن اینکه بذرسیب زمینی از لحاظ سلامت در چه وضعیتی هست و در چه کلاس بذری قرار دارد گواهی متصل به کیسه بذر است که توسط موسسه تحقیقات،ثبت و گواهی بذر و نهال صادر میشود اما در سیستم های غیر رسمی ملاک تصمصم گیری سابقه تولید کننده (فروشنده) و کیفیت بذر وی در مزرعه می باشد که در این روش اصولا باید آزمون های سلامت بذر(تست الایزا ویروس) انجام شود.

تفاوت کلاس های بذری از لحاظ کیفیت چیست؟

 کلاس‌های بذری سیب زمینی را میتوان این گونه تقسیم بندی کرد. بذر پیش پایه (مینی تیوبر)، بذر پایه (سوپر)، بذر مادری (سوپر الیت و الیت)، بذر گواهی شده (طبقات بذری  A تا C). میزان بیماری ها و آلودگی ویروسی در کلاس بذری پیش پایه صفرمی باشد و به ترتیب تا بذر گواهی شده میزان آلودگی افزایش می یابد.